Ryto puslapiai

Nepaisant nedidelio formato...
Miniatiūros gali talpinti plačias prasmes, atverti naujas būsenas, tuo pačiu, kalbėti tik mums, labai asmeniškai, intymiai.


 Knyga: Julia Cameron „Kūrėjo kelias“ 

Tikrasis kūrybiškumas ima skleistis vos skiri jam savo nedalomą dėmesį.