Alfa ir omega

Nepaisant nedidelio formato...
Miniatiūros gali talpinti plačias prasmes, atverti naujas būsenas, tuo pačiu, kalbėti tik mums, labai asmeniškai, intymiai.


Knyga: Jurgis Kunčinas „Tūla“ 

„...tokie ryšiai, matyt, negali visai nutrūkti... Jie ne tik apraizgo, bet ir taip pakeičia, kad negali atsikratyti nei praeitim, nei esatim.“