Ilona Žvinakienė

„Tapau, kai jaučiu laimės akimirką, kai galiu stebėti ir bandyti perteikti pienės trapumą, palinkusį obels siluetą, iš rūko atbėgantį kelio vingį... Tą jausmą ir vaizdą galiu nešiotis ir brandinti ilgai“, - sako tapytoja Ilona Žvinakienė. 

Dailininkė teigia, kad AMRES ART pleneruose giliau ir stipriau suvokė, kokią reikšmę žmogaus sveikatai turi gamta, menas, emocijų išraiška. „Visada jaučiu atsakomybę, nes žinau, kad mano paveikslo sukelta emocija veiks ne tik žiūrovą, bet ir grįš man atgal šimteriopai“, - sako kūrėja. 

„Tikiu, kad pasaulis su visomis spalvomis ir atspalviais atspindi mane. Sutikti žmonės, vaizdai tampa mano savasties dalimi“, - šypsosi Ilona.

ilona_1607626001-dfc89888c2338ffdb0c6c89a4e108d77.jpg
BIOGRAFIJOS FAKTAI

lona Žvinakienė – profesionali dailininkė-tapytoja. Gimė 1961 m. Plungėje. Baigusi Šiaulių universiteto dailės fakultetą, studijavo Vilniaus Dailės akademijoje meno terapijos metodų taikymą. LDS narė nuo 1999 m. Surengė netoli 40 personalinių parodų Lietuvoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje. Su savo tapybos darbais sėkmingai dalyvavo įvairiuose meno projektuose, grupinėse parodose ir pleneruose Indijoje, Prancūzijoje, Pietų Korėjoje, Nyderlanduose, Latvijoje, Bulgarijoje, Armėnijoje, Baltarusijoje. Jos kūrinių įsigijo privatūs meno kolekcionieriai Kanadoje, Izraelyje, Australijoje, JAV, Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir kt. šalyse. 2018 m. įkūrė Panevėžio saviugdos klubą „Auk“. Kūrybinį, projektinį darbą derina su pedagoginiu - Panevėžio Vytauto Žemkalnio humanistinėje gimnazijoje dėsto dailę.