Intuityviosios estetikos pleneras dailininkams

2020 m. lapkritis

Šis nuotolinis, praktinis-patyriminis pleneras buvo skirtas dailininkams, ieškantiems naujų kūrybinių saviraiškų. Jo metu išbandėme intuityviosios estetikos kūrybos metodą - priemonę sukurti autentiškos saviraiškos paveikslą, atmetus kūrybinius stereotipus.

Plenere gilinomės į meno aplinkoje vykstančius pokyčius, kūrybos psichologiją ir neuromokslo atradimus, meno vaizdinių, kūrybinių stereotipų ir autentiškos saviraiškos esmę. Klausėmės paskaitų apie naują meno kryptį - metamodernizmą, analizavome dailininkų asmenybes, jų gyvenimo ir kūrybos ryšį; atradome kūno pajautos ir kūrybinės būsenos išraiškas, naują meno poveikio ir pozityvumo sampratą. 

Žiniasklaida>>

ilona-zvinakiene_1606919474-5bf8a061d55513ba4231a3f87fab2553.png
MOKSLINIAI TYRIMAI

INTUITYVIOSIOS ESTETIKOS kūrybos metodas ir jo įtaka dailininkų kūrybai, kaip mokslinis tyrimas, pristatytas mokslinėse konferencijose Singapūre (2018 m.), Indonezijoje (2018 m.), Italijoje (2019 m.). 2020 metų sausio mėnesį mokslinis straipsnis publikuotas tarptautiniame moksliniame žurnale PEOPLE: International Journal of Social Sciences.

PLENERO VEDĖJOS

Plenerą vedė intuityviosios estetikos kūrybinio metodo tyrimo bendraautorės:

• Rasa Baltė-Balčiūnienė - AMRES ART įkūrėja, autentiškumo programų kūrėja ir vedėja, „HAI instituto“ ir “Feminos Bonos” įkūrėja.

 Dr. Marina Čekmariova – meno istorikė, menotyrininkė, meno kritikė, dirbanti „Ermitažo“ muziejuje, Sankt Peterburge. M. Čekmariovos specializacija – XX-XXI a.dailė. Menotyrininkės rašytų mokslinių ir apžvalginių straipsnių dėmesio centre – XX a. meno problematika ir šiuolaikinio meno procesai. M. Čekmariova aktyviai dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, dėsto universitete.

Naujai kūrybinei išraiškai svarbiomis neuromokslo įžvalgomis dalinosi:

• Dr. Nicole Van Hoeck (Vokietija) - psichologė, neuromokslininkė, tyrinėja kūrybinį mąstymą psichologiniu ir neuromoksliniu aspektais. Savo tyrimus ji atlieka visame pasaulyje, o jos moksliniai straipsniai publikuojami aukščiausio lygio moksliniuose žurnaluose „Frontiers in Human Neuroscience“ ir „NeuroImage“.

Mokslininkė atskleidžia, kaip, pasitelkus mokslą ir patirtį, galima keisti kasdienius įpročius, o savo žinias ir kūrybiškumą - perkelti į aukštesnį lygmenį: suteikti savo idėjoms aiškią formą, permąstyti realybę ir įsivaizduoti galimybes, siekiant visapusiškos sėkmės.

INFORMACIJA

Pleneras vyko lapkričio 14-15 d., nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.

Projektą „Intuityviosios estetikos platforma menui ir dizainui“ finansavo  Lietuvos kultūros taryba.

Organizatorius -  HAI institutas.

Partneriai - Lietuvos dailininkų sąjunga, in Tegra House, Femina Bona.