Kūrybinės tapatybės paieškos

Asmenybės ir kūrybos ryšys
2018 m. rugsėjis
Vilnius, „Artis“

Sakoma, kad paveikslo kūrimo momentu pasireiškia ne tik dailininko idėja, bet ir jo pasąmonė. Paveikslas perteikia žinią, kuri gyvena ir veikia mus, žiūrovus, net jeigu mes į tai nekreipiame dėmesio. Šiandien esame nepakankamai įvertinę vizualaus ir taikomojo meno įtakos žmogaus gyvenimui, nesame pakankamai apmąstę ryšio tarp menininko asmenybės ir jo kūrybos. Praktinėse paskaitose kalbėjome apie laikmečio įtaką dailininkų asmenybės formavimuisi,  analizavome jų gyvenimo etapų ir kūrybos sąsajas, pasitelkę psichologijos ir menotyros žinias.

trise-2_1600089349-ade70087a16fd94ca12b7976c3da0896.jpg
Akimirkos